tải file

Hồ sơ tự kiểm định của nhà trường, được thực hiện và báo cáo SGD vào ngày 15/04/2019

1. Chiến lược phát triển nhà trường

2. Phụ lục 1

3. Phụ lục 5a

4. Tự đánh giá

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 2018

 

Toàn văn báo các tự đánh đánh kiểm định CLGD xem và download tại đây

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed