LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

(Từ ngày 8/10/2018 đến 13/10/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 8/10/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm lớp.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 9/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GV và HS.
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 10/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự họp với Phó Bí thư Huyện Bình Chánh
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

5

Thứ năm, 11/10/2018

 • Dạy và học theo Thời Khóa biểu.
 • Dự lớp cập nhât kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện Bình Chánh.
 • Dự Hội nghi Huyện ủy Bình Chánh
 • GV và HS.
 • Thầy Nguyễn Hồng Châu, Lê Phú Hải.
 • Thầy Ngô Kiến Ý
 

6

Thứ sáu, 12/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự Hội nghi Huyện ủy Bình Chánh
 • GV và HS.
 • Thầy Ngô Kiến Ý

 

7

Thứ bảy,

13/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • Toàn trường.
 • Thầy Nguyễn Hồng Châu, Lê Phú Hải.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

(Từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 01/10/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm lớp.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 02/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • 13g30 Họp Hội đồng sư phạm trường.
 • GV và HS.
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 03/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Tập huấn môn Ngữ văn tại trường THPT Trưng Vương
 • Toàn trường.
 • Cô Hồ Thị Ngọc Dung

 

5

Thứ năm, 04/10/2018

 • Dạy và học theo Thời Khóa biểu.
 • Dự lớp cập nhât kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện Bình Chánh
 • GV và HS.
 • Thầy Nguyễn Hồng Châu, Lê Phú Hải.

 

6

Thứ sáu, 05/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GV và HS.

 

7

Thứ bảy,

06/10/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • Toàn trường.
 • Thầy Nguyễn Hồng Châu, Lê Phú Hải.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

(Từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 24/9/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm lớp.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 25/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Họp Ban Thanh tra SGD.
 • Học Chuyên đề Ban Tuyên giáo huyện Bình Chánh.
 • 13g30 Họp Hội đồng trường.
 • GV và HS.
 • Thầy Nguyễn Hồng Châu.
 • Thầy Nguyễn Văn Hiền.
 • TTCM, nhóm trưởng CM

 

4

Thứ tư, 26/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Họp tổng kết công tác  Đoàn  huyện BC.
 • Tập huấn phòng chống Ma túy tại trường THPT Trần Đại Nghĩa
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý. TLTN, BTCĐ
 • Cô Huỳnh Thục Nghi, Thầy Trương Hồng Ân.

 

5

Thứ năm, 27/9/2018

 • Dạy và học theo Thời Khóa biểu.
 • GV và HS.

 

6

Thứ sáu, 28/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự Hội nghị tĐảng bộ Huyện mở rộng lần thứ 14.
 • GV và HS.
 • Thầy Ngô Kiến Ý

 

7

Thứ bảy,

29/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

(Từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 17/9/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm lớp.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 18/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • GV và HS.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

4

Thứ tư, 19/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Họp công tác Kiểm tra - phát triển Đảng huyện BC
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

5

Thứ năm, 20/9/2018

 • Dạy và học theo Thời Khóa biểu.
 • GV và HS.

 

6

Thứ sáu, 21/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự Hội nghị tĐảng bộ Huyện mở rộng lần thứ 14.
 • GV và HS.
 • Thầy Ngô Kiến Ý

 

7

Thứ bảy,

22/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

(Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 10/9/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm lớp.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 11/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự Họp Chuyên môn Tin học theo lịch SGD-ĐT.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • 14g00 họp Chi bộ tháng 9
 • GV và HS.
 • Thầy Phan Văn Hoai.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.
 • Đảng viên trong chi bộ.

 

4

Thứ tư, 12/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Họp Hoạt động NGLL theo lịch SGD.
 • Họp công tác Kiểm tra - Giám sát huyện BC
 • Toàn trường.
 • Thầy Lê Phú Hải.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

5

Thứ năm, 13/9/2018

 • Dạy và học theo Thời Khóa biểu.
 • Họp với Thành Đoàn và Huyện đoàn tại trường THPT Lê Hồng Phong.
 • Họp với BTC huyện về quy hoạch cán bộ
 • GV và HS.
 • Thầy Lê Phú Hải, cô Huỳnh Thị Thục Nghi.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

6

Thứ sáu, 14/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thục hiện NQ số 20-NQ/TW
 • GV và HS.
 • Thầy Ngô Kiến Ý

 

7

Thứ bảy,

15/9/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Dự lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng 4 tai TTBDCT huyện.
 • Dự Họp Chuyên môn Thể dục- thể chất theo lịch SGD-ĐT.
 • Toàn trường.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.
 • Thầy Nguyễn Văn Láng.

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết