LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

(Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 10/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

2

Thứ ba, 11/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

4

Thứ tư, 12/12/2018

 • Học sinh Nghỉ ôn bài
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 13/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.
 

6

Thứ sáu, 14/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

7

Thứ bảy,

15/12/2018

 

 • Học sinh Nghỉ.
 • GV và HS.

 

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed