LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

(Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 19/8/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 20/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 21/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 22/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 23/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

7

Thứ bảy,

24/8/2019

 

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed