LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 25/11/2019 đến 30/11/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 25/11/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Thư viện giới thiệu sách
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • C Ngọc và HS
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 26/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 27/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 28/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 29/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 • T Châu

 

7

Thứ bảy,

30/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed