Trân trọng mời GV-NV nhà trường xem và thực hiện

(click vào tên 2 tập tin dưới để download về)

01.tai_lieu_tap_huan_chuan_gv_csgdpt

02.tai_lieu_tap_huan_chuan_hieu truong

 

Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 03/12/2018 (update 2/12/2018)

tại đây

Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/11/2018

tại đây

Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/11/2018

TẠI ĐÂY

THỜI KHÓA BIỂU 24/09/2018

1) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi sáng áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi chiều áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

3) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi sáng áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

4) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi chiều áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed