THỜI KHÓA BIỂU 20/08/2018

1) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi sáng áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi chiều áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

3) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi sáng áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

4) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi chiều áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed