Trân trọng chuyển đến quí thầy cô và các em hs tham khảo

click vào đây để tải về

hoặc vào trực tiếp trang của BGD

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN

 1. Thời gian thực hiện và nội dung chương trình:
 • Thời gian bắt đầu 06/04/2020 đến 19/04/2020
 • 01 tiết / tuần
 • Đối tượng giảng dạy: học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2019 – 2020.
 • Chương trình giảng dạy: GDCD 10, 11, 12.
 • Trọng tâm:Tóm lược bài dạy, củng cố bài học bằng bài tập.
 • Sử dụng app Zoom Cloud Meetings

2. Tài liệu & thiết bị học tập:

 • Tài liệu: Sách GDCD 10, 11, 12 & Đề cương GDCD 10, 11,
 • Thiết bị : Máy tính, Laptop, Ipad hoặc điện thoại có cài đặt app Zoom Cloud Meetings và có kết nối với internet / 4G

3. Giáo viên:

 • Giáo viên dạy theo đơn vị lớp mình phụ trách, cụ thể như sau:
 • Cô Diễm: 12X1 & 12X2, 10A2, 10A3, 10A6.
 • Cô Châu: Khối 11
 • Cô Yến: 10A1, 10A4, 10A5, 10A7, 10A8, 10A9

Lịch giảng dạy cụ thể như sau:

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

lớp

Nội dung

y/c đối với hs

Meeting ID:

1

Ngô Thị Diễm

07/4/2020

14h00-15h00

12X1

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

SGK & đề cương học tập.

346136052

 

 

08/4/2020

14h00-15h00

10A2, 10A3

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

09/4/2020

14h00-15h00

12X2

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

 

 

 

 

10/4/2020

14h00-15h00

10A6

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

14/4/2020

14h00-15h00

12X1

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

 

 

 

 

15/4/2020

14h00-15h00

10A2, 10A3

Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.

 

 

 

 

16/4/2020

14h00-15h00

12X2

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ.

 

 

 

 

17/4/2020

14h00-15h00

10A6

Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.

 

 

2

Nguyễn Thị Châu

06/4/2020

14h30 -15h30

11A9

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

SGK & đề cương học tập.

5826149645

 

 

06/4/2020

15h30 -16h30

11A10

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

07/4/2020

14h30 -15h30

11A3

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

07/4/2020

15h30 -16h30

11A4

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

08/4/2020

14h30– 15h30

11A5

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

08/4/2020

15h30 -16h30

11A6

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

09/4/2020

14h30– 15h30

11A7

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

09/4/2020

15h30 -16h30

11A8

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

10/4/2020

14h30– 15h30

11A1

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

10/4/2020

15h30 -16h30

11A2

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

11/4/2020

14h00– 15h00

11A11

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

11/4/2020

15h00– 16h00

11A12

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

11/4/2020

16h00– 17h00

11A13

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

13/4/2020

14h30– 15h30

11A9

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

13/4/2020

15h30 -16h30

11A10

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

14/4/2020

14h30– 15h30

11A3

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

14/4/2020

15h30 -16h30

11A4

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

15/4/2020

14h30– 15h30

11A5

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

15/4/2020

15h30 -16h30

11A6

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

16/4/2020

14h30– 15h30

11A7

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

16/4/2020

15h30 -16h30

11A8

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

17/4/2020

14h30– 15h30

11A1

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

17/4/2020

15h30 -16h30

11A2

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

18/4/2020

14h00– 15h00

11A11

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

18/4/2020

15h00– 16h00

11A12

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

 

 

18/4/2020

16h00– 17h00

11A13

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 

 

3

Nguyễn Thị Yến

06/4/2020

14h00-15h00

10A4

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

SGK & đề cương học tập.

6026526786

 

 

 

07/4/2020

14h00-15h00

10A5

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

08/4/2020

14h00-15h00

10A7

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

09/4/2020

14h00-15h00

10A1

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

10/4/2020

14h00-15h00

10A8

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

11/4/2020

14h00-15h00

10A9

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

 

 

 

 

13/4/2020

14h00-15h00

10A4

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

 

14/4/2020

14h00-15h00

10A5

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

 

15/4/2020

14h00-15h00

10A7

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

 

16/4/2020

14h00-15h00

10A1

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

 

17/4/2020

14h00-15h00

10A8

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

 

18/4/2020

14h00-15h00

10A9

Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

 

 

 

Kính gửi đến quí thầy/cô Công văn của Phòng trung học v/v giới thiệu phần mềm dạy online

Quí thầy/cô click vào để tham khảo

1. hd dạy học trực tuyến

2. giới thiệu các phần mềm

 

PHT1 - thầy Lê Phú Hải

Kính gửi đến quí thầy/cô Công văn của Phòng trung học và điều chỉnh nội dung các môn học của Bộ Giáo dục

Quí thầy/cô click vào để tải về xem và thực hiện

 

PHT1 - thầy Lê Phú Hải

TUẦN (30/03-04/04/2020)

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

lớp

Nội dung

 

Phạm Văn Sang

3/4/2020

9h

12X2

TDMNBB

 

4/4/2020

10h

12X1

TDMNBB

 

10/4/2020

9h

12X2

ĐBSH

 

11/4/2020

9h

12X1

ĐBSH

 

17/4/2020

10h

12X2

BTB

 

18/4/2020

9h

12X1

BTB

 

 

 

 

 

1

Ngô Thị Bạch Diệp

4/4/2020

8h30 – 9h15

10A1

Địa lí các ngành công nghiệp (tiết 2 )

 

 

4/4/2020

9h30 -10h15

10A3

4/4/2020

10h30 -11h15

10A5

4/4/2020

13h15 – 14h

10A7

4/4/2020

14h15 – 15h

10A8

4/4/2020

15h15 – 16h

10A9

2

Trương Hồng Ân

3/4/2020

8h-8h45

10A2

Địa lí các ngành công nghiệp (tiết 2 )

3/4/2020

9h-9h45

10A4

4/4/2020

9h-9h45

10A6

3/4/2020

10h-10h45

11A1

Bài 10 CHND Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 1 Tự nhiên dân cư và xã hội

4/4/2020

8h-8h45

11A2

3/4/2020

14h-14h45

11A3

3/4/2020

15h-15h45

11A4

3/4/2020

13h15-14h

11A5

3/4/2020

10h55-11h25

11A6

4/4/2020

10h-10h45

11A7

4/4/2020

10h55-11h25

11A8

4/4/2020

14h-14h45

11A9

4/4/2020

15h-15h45

11A10

2/4/2020

8h-8h45

11A11

2/4/2020

9h-9h45

11A12

2/4/2020

10h-10h45

11A13

 

TUẦN (06/04-11/04/2020)

 

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

lớp

Nội dung

1

Ngô Thị Bạch Diệp

06/04/2020

8h30 – 9h15

10A1

 

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

06/04/2020

9h30 10h15

10A3

06/04/2020

10h30 -11h15

10A5

06/04/2020

13h15 – 14h

10A7

06/04/2020

14h15 – 15h

10A8

06/04/2020

15h15 – 16h

10A9

2

Trương Hồng Ân

6/4/2020

8h-8h45

10A2

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

 

9h-9h45

10A4

 

10h-10h45

10A6

8/4/2020

8h-8h45

11A1

Bài 10 CHND Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 2 Kinh tế

 

9h-9h45

11A2

 

10h-10h45

11A3

9/4/2020

8h-8h45

11A4

 

9h-9h45

11A5

 

10h-10h45

11A6

10/4/2020

8h-8h45

11A7

 

9h-9h45

11A8

 

10h-10h45

11A9

11/4/2020

8h-8h45

11A10

 

9h-9h45

11A11

 

10h-10h45

11A12

 

10h55-11h20

11A13

TUẦN (13/04-18/04/2020)

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

lớp

Nội dung

1

Ngô Thị Bạch Diệp

13/04/2020

8h30 – 9h15

10A1

 

Vai trò các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dịch vụ

 

13/04/2020

9h30 – 10h15

10A3

13/04/2020

10h30 -11h15

10A5

13/04/2020

13h15 – 14h

10A7

13/04/2020

14h15 – 15h

10A8

13/04/2020

15h15 – 16h

10A9

2

Trương Hồng Ân

13/4/2020

8h-8h45

10A2

Vai trò các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dịch vụ

 

9h-9h45

10A4

 

10h-10h45

10A6

15/4/2020

8h-8h45

11A1

Bài 11 Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1 Tự nhiên dân cư và xã hội

 

9h-9h45

11A2

 

10h-10h45

11A3

16/4/2020

8h-8h45

11A4

 

9h-9h45

11A5

 

10h-10h45

11A6

17/4/2020

8h-8h45

11A7

 

9h-9h45

11A8

 

10h-10h45

11A9

18/4/2020

8h-8h45

11A10

 

9h-9h45

11A11

 

10h-10h45

11A12

 

10h55-11h20

11A13

 

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết